انواع سرمه

کاربردهای فراوان سرمه در طب اسلامی را بدانید!!

🌸پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره سرمه می‌کشیدند و اصحاب را به این سنت تشویق می‌کردند.
سرمه ی کافوری
کاربرد:
۱- درمان ضعف چشم؛ گشادی مردمک چشم؛
۲- افتادگی پلک: گاهی ضعف چشم و گشادی مردمک چشم باعث افتادگی
پلک می شود که درمانش سرمه کافوری و اثمد است، گاهی هم علت
افتادگی پلک ناشی از ضعف عصب است که داروی آن داروی تقویت عصب
است.
۳- قوز قرنیه؛
۴- خشک بودن چشم؛
۵- گل شره؛
۶- گل مژه؛
۷- اکثر بیماری های چشم و جلوگیری از ضعیف شدن چشم؛
۸- درد چشم هنگام مطالعه که علتش ضعف چشم است و درمانش سرمه
کافوری و سرمه اثمد است؛
۹- خارش چشم به علت عفونت یا ضعف چشم که درمانش سرمه کافوری
و اثمد است؛
۱۰- ریزش آب از چشم به علت ضعف چشم که درمانش سرمه کافوری و
اثمد است.
دستور مصرف: هر ۱۵ شب یک بار، سه یا پنج و یا هفت میل سرمه کشیده
شود .
نحوه سرمه کشیدن:
از چشم راست شروع کرده و به چشم راست ختم شود. یعنی میل اول به
چشم راست و میل دوم به چشم چپ و میل سوم به چشم راست و میل
چهارم چشم چپ و میل پنجم به چشم راست و میل ششم به چشم چپ و
میل هفتم به چشم راست کشیده می شود. ممکن است برای بعضی ضعفها
ده روز یک بار و حتی کمتر هم تجویز شود.
نکته:
۱- برای فشار چشم استفاده نشود.
۲- برای چشمهای بسیار ضعیف و حتی نابینایی، همراه این سرمه، داروی شافیه
با آب باران و سرمه اثمد و مرکب چهار و روغن بتفشه زیتونی)برای چرب
کردن ابروها( تجویز می شود.
۳- پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد.
———-
سرمه‌ی اثمد
کابرد:
۲- درمان بیماری های چشم و تزیین چشم، خشکی و خارش و التهاب چشم.
دستور مصرف: هر شب سه یا پنج و یا هفت میل سرمه از چشم راست
کشیده شود و به چشم راست خاتمه پیدا کند.مانند سرمه کافوری.
نکته: پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد.
۲- مو را می رویاند .
دستور مصرف: در جاهایی که موی سر و ابرو می ریزد، سرمه به آن مالیده و
شب تا صبح بماند. البته بعد از اینکه داروی پوستی زده شد.
————–
سرمه‌ی نشادر (بیاض العین)
کابرد:
۱- درمان ناخنک
دستور مصرف: روزی یک بار، فقط به ناخنک مالیده می شود نه به همه
چشم.
۲-  آب مروارید (سفیدی چشم)، گل مژه، سفیدی کنار عدسی.
دستور مصرف: ده روز یک بار سه میل در چشم چپ وسه میل در چشم
راست کشیده شود و دو ساعت بماند، سپس با آب سرد شسته شود، بعد از
آن سرمه اثمد با دستور مخصوص آن کشیده شود.
اگر یک چشم مشکل داشته باشد سه میل فقط به آن چشم کشیده شود.
همراه این دارو، انغوزه و عسل استفاده می شود.
———-
سرمه عنابی
کاربرد:
۱- درمان درد چشم؛
دستور مصرف: در موقع احساس درد مصرف شود،
۲-درمان فشار چشم؛
دستور مصرف: هر روز تا پایین آمدن فشار چشم استفاده شود.
۳- آب مروارید،
دستور مصرف: هر روز استفاده شود تا بهبودی کامل.
نکته:
۱- مانند سرمه کافوری و اثمد استفاده شود.
۲-برای درد چشم بهتر است که علاوه بر سرمه عنابی، مرکب چهار، سرمه
اثمد و کافوری هم استفاده شود.

پست بعدی

نوره‌ی طبیعی (واجبی)

پ دسامبر 19 , 2019
یک شیمی درمانی سالم و بدون عوارض!

ممکن است بپسندید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس