غلبه‌ی صفرا

شناخت غلبه‌ی طبع صفرا ، ویژگی‌ها و درمان های آن

 

علائم تشخیص غلبه مزاج صفرا

صفرا گرم و خشک است .

نشانه های آن عبارت است از :

۱_زردی صورت

۲_ گرگرفتن ” بدن سرد است ولی از درون ، احساس گرما می کند و آتش می گیرد اگر بیرون بدن گرم باشد ، نشانه ی غلبه خون است .

۳_رطوبت و تشنگی زیاد ” صفرا چون گرم و خشک است ، باعث تشنگی می شود . زیاد آب خوردن سبب رطوبت در بدن می شود .

۴_تعرق زیاد و آب ریزی دهان در خواب به خاطر زیاد مصرف کردن آب .

۵_بلبله ” در بلبله وسوسه قلبی است ، فرد دچار وسوسه فکری می شود و ناراحت است . در وسوسه قلبی وسوسه و تحریک درونی است و همیشه در جنب و جوش و شتاب است و از درون آرامش ندارد و با خودش حرف می زند .

۶_اختلاط عقل ” گاهی سبک عقلی می کند و تمرکز خوبی ندارد و سر به هوا است .

۷_تندی و عصبانیت

۸_دوره ی ۱۵_ ۴۰ سالگی ، اوج غلبه ی صفرا است و سال های نیرومندی و قدرت انسان است . اگر فرد در این سن بیمار شود ، معلول صفرا است .

۹_فصل تابستان چون گرم و خشک است ، فصل غلبه صفرا است . بیشتر داروهای تابستان صفرا بر است

علائم اخلاقی غلبه صفرا

۱_تندی و عصبانیت

۲_کارهای ناشایست و شیطنت

۳_نافرمان و متکبر است . اگر کاری را به او بسپاری ، یا آن را انجام نمی دهد یا خلافش را انجام می دهد

۴_عجله در کارها .

غلبه صفرا

صفرا ، ماده تلخ و مایل به زردی است که در تمامی بدن وجود دارد . زیادی آن در کیسه صفرا می ریزد و از کیسه صفرا به روده ها سرازیر می شود و به هضم غذا کمک می کند و باز جذب بدن می شود . اگر صفرا در بدن زیاد شود سبب عصبانیت و گرمی بدن می شود .

درمان غلبه صفرا عبارت است از

۱_سویق عدس

سویق عدس خشک و درمان مره ها است . سویق عدس ، درمان صفرا است .

سویق عدس ، سرد است و برای درمان صفرا و تشنگی و هفتاد نوع بیماری نافع است .

۲_سرکه

سرکه ، مره را می شکند ، صفرا را خاموش می کند و قلب را زنده می سازد .

۳_آلوی سیاه

۴_ماهی تازه

۵_آب سرد

۶_خوردن غذاهای سرد

۷_استراحت ، خوردن غذاهای سرد ، نگاه کردن به افرادی که بسیار دوستشان دارد

۸_داروی شافیه سه ماهه

۹_صفرا بر

پست بعدی

غلبه‌ی بلغم

د دسامبر 9 , 2019
شناخت طبع بلغم، ویژگی‌ها و درمان‌های آن

ممکن است بپسندید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس