شربت مفرح ابریشمی

قویت اعضای رئیسه

شربت مفرح ابریشمی

ترکیبات: یاقوت رمانی، مروارید ناسفته، بسد، کهربای شمعی، گل گاوزبان، صندل سفید، گل سرخ، مصطکی، فرنجمشک، درونج عقربی، تخم کاسنی، تخم خرفه مقشر، ساذج هندی، زرنباد، طباشیر سفید، بادرنجبویه، عودخام، گشنیز خشک، عنبراشهب، ابریشم مقرض، پوست اترج، عصاره زرشک، شیره آمله، زعفران، کافور قیصوری، مشک تبتی، ورق طلا، ورق نقره، عسل مصفی و…

موارد مصرف:جهت لطیف کردن ارواح، تقویت حرارت غریزی و تقویت اعضای رئیسه و ارواح آن (قلب و مغز و کبد). شادابی و سرحالی، آرامش اعصاب، اخراج اخلاط سوداوی و بلغم لزج و بازکننده انسدادها، مقوی باه، افزایش بینائی.

نحوه مصرف: ۲ قاشق غذاخوری در یک لیوان عرق گل گاو زبان و بیدمشک و گلاب حل کرده و میل شود.

مزاج: معتدل

منابع: قرابادین، تحفه، الاغراض و…

پست بعدی

حلقه پیچوتاب

د نوامبر 8 , 2021
حلقه رزمی-فرهنگی

ممکن است بپسندید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس