ریز محصولات

لیست محصولات طب ایرانی اسلامی


نکته: خرید از طریق پست با تخفیف محاسبه می‌شود.

نام و قیمت فروش
ابن مسعود ۱۴۰۰۰
ابهل ۱۲۰۰۰
ابهل تزریقی ۱۲۰۰۰
ابهل زعفرانی ۳۰۰۰۰
احتقان و سینوزیت ۱۰۰۰۰
اذخر ۱۴۰۰۰
استخوان ساز ۱۱۰۰۰
استرس بزرگ ۱۲۰۰۰
اسفرزه ۱۲۰۰۰
اسهال ۸۰۰۰
اسهال ۲ ۹۰۰۰
اشفیه ۱۲۰۰۰
افتادگی رحم ۱۲۰۰۰
اگیر مالیدنی ۱۲۰۰۰
امام کاظم علیه السلام تابستانه ۸۰۰۰
امام کاظم علیه السلام زمستانه ۱۰۰۰۰
انفیه (سعوط) ۱۷۰۰۰
انقوزه ۸۵۰۰
اورام ۱۲۰۰۰
آب ریه ۹۰۰۰
آب شکم ۹۰۰۰
آمادگی رحم ۱۱۰۰۰
باد شکن ۹۰۰۰
بازکننده عروق ۱۲۰۰۰
باه زنان ۱۱۰۰۰
بخور چشم زخم ۲۰۰۰۰
بخور حضرت مریم ۲۷۰۰۰
بلادر ۲۵۰۰
بلغم زدا ۱۳۰۰۰
بلهضم ۱۱۰۰۰
بنفشه زیتونی ۱۰ سی‌سی ۹۰۰۰
بنفشه زیتونی ۲۰ سی‌سی ۱۲۰۰۰
بنفشه زیتونی ۸۵۰ سی‌سی ۳۲۲۰۰۰
بنفشه کنجدی ۱۰ سی‌سی ۹۰۰۰
بنفشه کنجدی ۲۰ سی‌سی ۱۲۰۰۰
بواسیر ۱۱۰۰۰
بواسیر خونی ۱۶۰۰۰
بوی بدن ۱۰۰۰۰
پد نخی (نوار بهداشتی) ۷ عددی ۶۲۰۰۰
پروستات ۱۱۰۰۰
پماد مفاصل ۱۱۰۰۰
پودر بلغم ۱۰۰۰۰
پودر دندان ۱۱۰۰۰
پودر سداب ۸۰۰۰
پودر سعد ۸۰۰۰
پودر گل ختمی ۱۰۰ گرمی ۲۶۰۰۰
پوستی مالیدنی ۸۰۰۰
پنیر کهنه (۲ گرمی) ۴۰۰۰
تب ۱۵۰۰۰
تنقیه سرطان استخوان ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان خون ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان روده ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان ریه ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان سر ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان سینه ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان کبد ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان کلیه ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان لنف ۱۶۰۰۰
تنقیه سرطان معده ۱۶۰۰۰
تباشیر (پیوست اذخر) ۷۰۰۰
تباشیر (خوراکی) ۶۰۰۰
تباشیر افتیمون ۸۰۰۰
تباشیر انیسون ۸۰۰۰
تخم خرفه (پیوست اذخر) ۸۰۰۰
تشنج ۱۱۰۰۰
تقویت عصب ۱۱۰۰۰
تقویت قلب ۱۴۰۰۰
تقویت مو ۱۴۰۰۰
تین فیل ۲۶۰۰۰
ثفا ۲۱۰۰۰
جامع ۵۰۰۰
جامع انقوزه ۱۱۰۰۰
جامع افتیمون ۸۰۰۰
جامع اگیر ترکی ۸۰۰۰
جامع انیسون ۸۰۰۰
جامع آویشن ۱۰۰۰۰
جامع برگ چغندر ۸۰۰۰
جامع به ۱۰۰۰۰
جامع تخم کدو ۹۰۰۰
جامع ترب سفید ۹۰۰۰
جامع تره ۸۰۰۰
جامع سه حبه ای ۱۳۰۰۰
جامع شاهتره ۸۰۰۰
جامع شاهی ۹۰۰۰
جامع شلغم ۹۰۰۰
جامع شنبلیله ۸۰۰۰
جامع زردک ۱۰۰۰۰
جامع زنیان ۸۰۰۰
جامع عسل کوچک ۱۴۰۰۰
جامع کاسنی ۸۰۰۰
جامع کرفس ۸۰۰۰
جامع مرزنجوش ۸۰۰۰
جامع هسته سنجد ۸۰۰۰
جزر ۱۳۰۰۰
جشیش
جمع کننده خوراکی ۱۱۰۰۰
جمع کننده موضعی ۱۱۰۰۰
جوارش ۱۲۰۰۰
جوزبویا ۱۱۰۰۰
چربی خون ۱۱۰۰۰
چسبندگی رحم ۱۱۰۰۰
چوب مسواک ۵۰۰۰
چوب مسواک ۵۰۰۰
حافظه ۹۲۰۰۰
حلوای شکر سرخ ۳۷۰۰۰
حلوای شیره خرما ۴۵۰۰۰
حنا ۵۰۰ گرمی ۱۳۵۰۰
خلال دندان ۱۰۰۰
خواب آور ۹۰۰۰
خولنجان پودری ۱۴۰۰۰
خولنجان روغنی ۲۴۰۰۰
خونساز ۱۳۰۰۰
خشک کن ۱۴۰۰۰
داروی ترکیبی قند ۱۹۰۰۰
داروی ترکیبی صفرا ۱۹۰۰۰
داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله ۱۴۰۰۰
درد رحم ۱۴۰۰۰
درد ریح ۱۴۰۰۰
درد سینه و قلب ۱۰۰۰۰
دستگاه تنقیه ۳۲۵۰۰
دم کرده کودک ۱۶۰۰۰
دواء ۱۲۰۰۰
دوسین ۲۴۰۰۰
رطوبت رحم ۱۱۰۰۰
رقیق کننده خون ۹۰۰۰
روغن ارده کنجد (۸۵۰ گرمی) ۸۰۰۰۰
روغن ارده کنجد یک لیتری ۱۲۰۰۰۰
روغن انجدان ۶۰۰۰
روغن ایرسا ۸۰۰۰
روغن بادام تلخ ۱۷۰۰۰
روغن بادام شیرین ۱۸۰۰۰
روغن بسباسه ۱۲۰۰۰
روغن تخم ترب ۸۰۰۰
روغن تخم کتان ۸۰۰۰
روغن تخم خرفه ۱۲۰۰۰
روغن تخم شاهی ۹۰۰۰
روغن حنظل ۹۰۰۰
روغن خردل ۱۰ سی‌سی ۷۰۰۰
روغن دارچین ۳۰ سی‌سی ۱۲۰۰۰
روغن زرد گاوی ۶۰۰ گرمی ۹۵۰۰۰
روغن زیتون (۸۵۰ گرمی)
روغن زیتون۹۰۰ گرمی ۱۴۰۰۰۰
روغن زیتون ۵۰۰ گرمی ۷۶۰۰۰
روغن زیتون وحشی
روغن سیاهدونه ۱۶۰۰۰
روغن شاهدانه ۱۶۰۰۰
روغن فیجن ۸۰۰۰
روغن گل سرخ ۱۱۰۰۰
روغن مرزنجوش ۸۰۰۰
روغن مو ۱۴۰۰۰
روماتیسم ۱۲۰۰۰
ریتم قلب ۱۴۰۰۰
زانودرد ۱۶۰۰۰
زایمان آسان ۲۰۰۰۰
زحیر ۱۱۰۰۰
زخم پوستی ۱۰۰۰۰
زخم دستگاه گوارش ۱۲۰۰۰
زخم رحم ۸۰۰۰
زیبا کننده فرزند ۱۷۰۰۰
ژل رویال (شاه انگبین) ۳۰ گرمی ۳۹۰۰۰۰
سدد ۲۰۰۰۰
سردرد و میگرن
سردکننده ۱۱۰۰۰
سرگیجه ۱۲۰۰۰
سرفه ۱۰۰۰۰
سرفه ۲ ۱۶۰۰۰
سرکه انگبین عنصلی
سرکه انگبین یک لیتری ۷۵۰۰۰
سرکه خمری ۲۱۰۰۰
سرکه درجه ۱ (یک لیتری) ۱۶۰۰۰
سرمه اثمد ۱۲۰۰۰
سرمه اثمد ویژه ۲۷۰۰۰
سرمه توتیا ۱۲۰۰۰
سرمه دان برنجی ۱۲۰۰۰
سرمه عنابی ۸۰۰۰
سرمه فلفل ۱۲۰۰۰
سرمه کافوری ۱۴۰۰۰
سرمه نشادر ۸۰۰۰
سرمه ورس ۱۷۰۰۰
سعال ۸۰۰۰
سعد دهان ۱۰۰۰۰
سفید کننده دندان ۷۰۰۰
سکسکه ۹۰۰۰
سکنجبین یک لیتری ۷۵۰۰۰
سلعه ۱۸۰۰۰
سماق رومی ۱۱۰۰۰
سنای مکی ۲۵۰۰
سنگ صفرا ۹۰۰۰
سنگ صفرا ۲ ۴۲۰۰۰
سنگ کلیه ۹۰۰۰
سنگ کلیه کلسیمی ۱۰۰۰۰
سنگ مثانه ۱۲۰۰۰
سواد ۷۰۰۰
سودابر ۱۲۰۰۰
سه شیره ۹۵۰ گرمی ۳۰۰۰۰
سویق بادمجان
سویق استخوانساز (۳۰۰ گرمی) ۱۶۰۰۰
سویق باقلا ۱۲۰۰۰
سویق برنج (۳۰۰ گرمی) ۱۴۰۰۰
سویق به (۲۵۰ گرمی) ۲۹۰۰۰
سویق ترب ۱۲۰۰۰
سویق تقویت معده ۲۴۰۰۰
سویق جو (۳۰۰ گرمی) ۱۰۰۰۰
سویق جو شسته (۲۰۰ گرمی) ۱۶۰۰۰
سویق چاق کننده (عضله ساز) ۱۵۰۰۰
سویق زردک (۲۵۰ گرمی) ۲۹۰۰۰
سویق سنجد ۱۸۰۰۰
سویق سیب (۲۵۰ گرمی) ۱۸۰۰۰
سویق شلغم (۲۵۰ گرمی) ۱۸۰۰۰
سویق شلغم ۲۴۰۰۰
سویق عدس ۲۲۰۰۰
سویق کدو (۲۵۰ گرمی) ۲۹۰۰۰
سویق کلیه ۲۶۰۰۰
سویق گاوَرس (۲۵۰ گرمی)
سویق گلابی ۲۰۰۰۰
سویق گندم (۳۰۰ گرمی) ۹۵۰۰
سویق گندم و جو (۳۰۰ گرمی) ۹۵۰۰
سویق مردان ۲۵۰ گرمی ۲۰۰۰۰
سویق نخود ۲۱۰۰۰
سویق هسته سنجد ۱۸۰۰۰
شافیه ۱۶۰۰۰
شربت رضوی ۱۷۰۰۰
شامپو گل ختمی ۴۰۰ گرمی ۱۴۰۰۰
شامپو چهل گیاه ۴۰۰ گرمی ۱۶۰۰۰
شستشوی رحم ۳۲۰۰۰
شکر سرخ
شکر قهوه ای (نیشکر) فله ۱۸۰۰۰
شوره سر ۱۲۰۰۰
شیاف بواسیر ۱۴۰۰۰
شیرافزا ۱۱۰۰۰
شیطرج ۲۰۰۰۰
صابون شامی ۳۰۰۰۰
صابون گل ختمی ۱۳۰۰۰
صابون سفید ۱۲۵۰۰
صاف کننده خون ۱۱۰۰۰
صاف کننده خون بزرگ ۱۷۰۰۰
صرع ۱۱۰۰۰
صعتر ۱۰۰۰۰
صفرابر ۱۱۰۰۰
ضماد بنج ۸۰۰۰
ضماد درد ۱۶۰۰۰
ضماد سکبینج ۲۰۰۰۰
ضماد نعناع ۸۰۰۰
طبایع ۱۷۰۰۰
طحال ۱۱۰۰۰
طریفل ۱۲۰۰۰
عقل ۱۱۰۰۰
غاریقون ۱۴۰۰۰
فتق خوراکی ۱۱۰۰۰
فتق مالیدنی ۱۱۰۰۰
فرفیون ۷۰۰۰
فشار خون ۱۱۰۰۰
فیبر رحم ۱۱۰۰۰
فیجن ۷۰۰۰
قرص خون ۱۲۰۰۰
قسط ۸۰۰۰
قطره انیس ۱۲۰۰۰
قطره سداب سرکه ۷۰۰۰
قطره عفونت چشمی ۱۰۰۰۰
قطره مرزنجوش جامع ۱۲۰۰۰
قند بالا ۱۱۰۰۰
قند جدید ۲۰۰۰۰
قند زرد ۱۲۰۰۰
قند منگه ۱۴۰۰۰
کاسنی ۱۳۰۰۰
کاشم ۱۱۰۰۰
کاهنده اشتها ۱۱۰۰۰
کراویا ۱۱۰۰۰
کرم ربیع ۲۷۰۰۰
کرم روشنا ۴۰۰۰۰
کرم شموس
کرم ضحی ۳۳۰۰۰
کرم ضد آفتاب اسطخودوس ۹۰۰۰۰
کرم ضد آفتاب پرتقال ۹۰۰۰۰
کرم ضد آفتاب لیمو ۹۰۰۰۰
کرنب ۱۱۰۰۰
کشک زرد محلی ۲۵۰ گرمی ۱۶۰۰۰
کمون ۱۰۰۰۰
کور ۱۲۰۰۰
کیست پوستی ۸۰۰۰
کیست رحم ۸۰۰۰
کیست ریه ۸۰۰۰
کیست سر (تباشیر مرزنجوش) ۸۰۰۰
کیست سینه (تباشیر رازیانه) ۸۰۰۰
کیست کلیه ۸۰۰۰
کیست معده ۹۰۰۰
کیست مفاصل (تباشیر انجدان) ۸۰۰۰
گردش خون ۱۱۰۰۰
گردو مغز سفید یک کیلویی ۱۵۰۰۰۰
گلاب درجه ۱ یک لیتری ۲۰۰۰۰
لاغری ۲۰۰۰۰
لخته خون ۱۲۰۰۰
لکنت زبان ۱۰۰۰۰
لکنت زبان ۲ ۱۲۰۰۰
لکه سیاه ۸۰۰۰
لوزه (جامع شاهتره) ۸۰۰۰
ماسک صورت ۲۲۰۰۰
محلول ۱۱۰۰۰
مدر (ادرارآور) ۱۱۰۰۰
مربای به ۴۰۰ گرمی ۱۵۰۰۰
مرکب ۱ ۱۵۰۰۰
مرکب ۲ ۱۳۰۰۰
مرکب ۳ ۱۳۰۰۰
مرکب ۴ ۲۰۰۰۰
مرکب ۹ ۱۴۰۰۰
مرکب ۱۰ ۱۲۰۰۰
مرکب مفاصل ۱۷۰۰۰
مسخن ۱۶۰۰۰
مسخن بزرگ ۲۲۰۰۰
مسواک پرسیکا ۹۰۰۰
معرق ۱۱۰۰۰
مفرح ۱۱۰۰۰
ملین ۱۲۰۰۰
موی زائد ۸۰۰۰
مویز کیلویی ۱۴۰۰۰
میگرن ۱۷۰۰۰
میوم رحم ۲۷۰۰۰
ناراحتی پس از زایمان ۹۰۰۰
نزیف (خونریزی زنان) ۱۱۰۰۰
نسیان ۱۴۰۰۰
نشوه ۸۰۰۰
نفخ شکم ۹۰۰۰
نمک دریا ۲ کیلویی ۷۵۰۰
نمک دریا مخصوص برنج ۷۵۰۰
نوره (۷۰ گرمی) ۲۰۰۰
واریس ۱۱۰۰۰
واریکوسل ۱۱۰۰۰
ورم ۱۷۰۰۰
ورم رحم ۱۲۰۰۰
ویار ۱۲۰۰۰
هاضوم ۱۰۰۰۰
هاضوم بزرگ ۱۸۰۰۰
هضم ۱۰۰۰۰
هلیله زرد ۱۱۰۰۰
هوش ۱۳۰۰۰

و…

پست بعدی

ضماد نور

ی جولای 18 , 2021
ضد آفتاب، ضد لک و..

ممکن است بپسندید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس